Pran Aksyon

Pran Aksyon

Bring Racial healing to your community

Host a meaningful National Day of Racial Healing event.

Òganize yon evènman senp tankou rasanble zanmi, vwazen, kòlèg oswa elèv ki gen orijin diferan pou:

 • Aprann sou kilti ak pèspektiv youn lòt;
 • Kiltive relasyon ki pi pwofon epi etabli konfyans;
 • Eksplore istwa oswa reyalite aktyèl rasis nan kominote w, òganizasyon w oswa lekòl ou;
 • Brase lide sou fason pou poze aksyon ki ogmante anpati, fè ekite rasyal avanse epi ranfòse solidarite.

GID KONVÈSASYON

This guide offers facilitation tips and conversation prompts for meaningful, racial healing conversations. Ideal for dinner parties, coffee outings and breakout groups.

Event & Activity ideas

Event & Activity Ideas

Children, Youth and Community Events

Bring racial healing to:

 • schools
 • libraries
 • parks and recreation centers
 • faith communities

– or use these ideas as inspiration for your brainstorming.

[Download] English only

Professional Settings

Use these ideas and resources to bring racial healing to:

 • your company or local business sector
 • foundations & nonprofits
 • healthcare settings

Plus – tips for how artists & media-makers can honor the day.

[Download] English only

Policymaker

Best for bringing racial healing to:

 • lorem ipsum

Event Checklist

Organize the work of your event planning team with this handy checklist.

[Download] English only

Event Checklist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
 • sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Social Media Graphics

Let folks know your event is part of a national movement with these social media graphics for Facebook, Twitter and Instagram.

English only

Additional Resources

Sample proclamation

 • Ask your mayor, governor or Tribal leaders to issue a proclamation in honor of the National Day of Racial Healing, using this sample proclamation language.

Press release

 • Announce your event with this sample press release.

Powerpoint Templates

Planning on giving talk or hosting a panel discussion? Feel free to use this slide template with the National Day of Racial Healing branding.

English only

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal pou Gerizon Rasyal la.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal pou Gerizon Rasyal la.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jounen Nasyonal pou Gerizon Rasyal la fè pati efò Fondasyon W.K. Kellogg pou verite, ras, gerizon ak transfòmasyon.

Get Involved