The National Day of Racial Healing is part of Truth, Racial Healing & Transformation

JOU NASYONAL GERIZON RASYAL POU 2022 A

KONTINYE KONVÈSASYON AN

Kreye yon avni ki pi briyan pou tout moun kòmanse ak gerizon rasyal. Nou gen yon opòtinite pou transfòme sistèm yo ki deranje anpil lavi. Se gen pou wè ak rasanble kominote yo pou kreye lòt ki bati sou fondasyon:

Bati relasyon, di laverite ak ekite rasyal;

Gerizon ak solidarite;

Aksyon transfòmasyon.

Travay sa a kòmanse avèk nou – ak chak moun, chak gwoup ak chak kominote.

Ou ka ede trase chemen an nan ekite nan pwòp kominote w la ak pi lwen. Kòmanse nan telechaje resous nou yo pou aksyon ki anba a.

Pote gerizon rasyal nan kominote w la

Kòmanse dyalòg sou gerizon rasyal nan kominote w la lè w itilize gid konvèsasyon nou an ak resous adisyonèl.

Aprann kijan pou kreye ak angaje yo nan konvèsasyon gerizon rasyal

Enspire kanmarad ou yo ak kominote w pou poze aksyon ki gen sans.

Fè konvèsasyon ak chanjman ak elèv ou yo

Enspire elèv ou yo pou yo defann ekite rasyal epi pale kont rasis.

Fè pawòl la soti nan kominote w la epi envesti nan gerizon rasyal

Angaje kominote w ak finansè parèy ou yo epi sipòte gerizon rasyal.

Fè yon sant pou konvèsasyon sou gerizon rasyal

Kreye espas pou konvèsasyon sou gerizon rasyal, ekite ak transfòmasyon nan kominote w la.

Ilimine yon chemen pou gerizon rasyal nan òganizasyon w

Jwenn lide pou konekte lespri lafwa ak kè ekite rasyal la.

Mennen òganizasyon w lan sou chemen gerizon rasyal la

Defann gerizon rasyal nan òganizasyon w ak sektè w la epi angaje kòlèg yo ak kòlèg travay yo nan konvèsasyon sou ekite rasyal ak transfòmasyon.

Bati pouvwa kominote a atravè atizay

Defann gerizon rasyal nan òganizasyon w ak sektè w la epi angaje kòlèg yo ak kòlèg travay yo nan konvèsasyon sou ekite rasyal ak transfòmasyon.

Aprann sou fason rasis afekte sante

Elimine baryè ki genyen nan ekite sante ak bati yon mendèv ki pi ekitab nan domèn nan.

Pou tout Moun

Pote gerizon rasyal nan kominote w la

Kòmanse dyalòg sou gerizon rasyal nan kominote w la lè w itilize gid konvèsasyon nou an ak resous adisyonèl.

Elèv yo

Aprann kijan pou kreye ak angaje yo nan konvèsasyon gerizon rasyal

Enspire kanmarad ou yo ak kominote w pou poze aksyon ki gen sans.

Edikatè

Fè konvèsasyon ak chanjman ak elèv ou yo

Enspire elèv ou yo pou yo defann ekite rasyal epi pale kont rasis.

Filantwopi

Fè pawòl la soti nan kominote w la epi envesti nan gerizon rasyal

Angaje kominote w ak finansè parèy ou yo epi sipòte gerizon rasyal.

Bibliyotèk

Fè yon sant pou konvèsasyon sou gerizon rasyal

Kreye espas pou konvèsasyon sou gerizon rasyal, ekite ak transfòmasyon nan kominote w la.

Anbasadè Lafwa ak /Espirityèl

Ilimine yon chemen pou gerizon rasyal nan òganizasyon w

Jwenn lide pou konekte lespri lafwa ak kè ekite rasyal la.

Lidè Biznis

Mennen òganizasyon w lan sou chemen gerizon rasyal la

Defann gerizon rasyal nan òganizasyon w ak sektè w la epi angaje kòlèg yo ak kòlèg travay yo nan konvèsasyon sou ekite rasyal ak transfòmasyon.

Atizay, Kilti ak Medya

Bati pouvwa kominote a atravè atizay

Eksplore fason atis, moun ki gen kilti, mizisyen medya yo ak jounalis yo sipòte gerizon rasyal, chanje istwa ak enfliyanse pèspektiv.

Ekite Sante

Aprann sou fason rasis afekte sante

Elimine baryè ki genyen nan ekite sante ak bati yon mendèv ki pi ekitab nan domèn nan.

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal pou Gerizon Rasyal la.

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la.

Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la fè pati efò Fondasyon W.K. Kellogg pou verite, gerizon rasyal ak transfòmasyon.

Reponn tanpri

Nou espere patisipasyon vityèl ou le 18 janvye 2022 a 3 p.m. EST / midi PST.

TELL US ABOUT YOUR VIRTUAL EVENT

To realize a society free of systemic injustice, we must come together to heal, exploring and unraveling the deeply held racial biases of the past.

  • Your Information

  • Event Information

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • :
  • Location Information

    All 2021 events are virtual. Location information is used to place the virtual event on a map, but the address will not be printed/displayed publicly. Feel free to use your organization’s office address, or the address of a local business.
  • Organization Information

RSVP

Join us for the live premiere of the National Day of Racial Healing on Jan. 19 at 3 p.m. EST / 12 p.m. PST.