SOU JOUNEN NASYONAL GERIZON RASYAL LA

Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la se yon moman pou n kontanple valè nou pataje ak kreye plan ansanm pou #HowWeHeal kont efè rasis yo. Li te lanse 17 Janvye 2017, se yon opòtinite pou rasanble TOUT moun ansanm nan limanite komen yo epi enspire aksyon kolektif pou kreye yon mond ki pi jis ak ekitab.

Obsèvans anyèl sa a òganize pa Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF) e li te kreye ak travay ak aprantisaj patnè kominotè Truth, Racial Healing & Transformation (TRHT) e li baze sou yo. Fondamantal jiska jodi a se yon konpreyansyon klè gerizon rasyal nan nwayo ekite rasyal. Jou sa a yo obsève chak ane nan madi apre Jou Martin Luther King, Jr.

ENPAK NOU

Soti nan yon kòt pou al nan yon lòt ak atravè mond lan, moun ak kominote yo obsève Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la nan fason san parèy e ki enpòtan. Nan semèn ki mennen nan jounen an, òganizasyon WKKF ak TRHT pataje lide pou poze aksyon ki sipòte Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la. Tout moun ka pote gerizon rasyal lakay yo, kominote yo ak enstitisyon yo. Rekonèt jounen a ka menm senp tankou kenbe yon konvèsasyon sou ekite rasyal, verite ak transfòmasyon ak zanmi, fanmi oswa kòlèg travay ou.

2022

Sizyèm Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal chak ane te obsève 18 janvye 2022. Evènman vityèl sa a te rasanble lidè ki soti nan kominote atravè nasyon an, ki soti nan diferan orijin ak idantite, pou konstwi relasyon ak travay pou transfòmasyon. Fondasyon W.K. Kellogg la rekonèt gerizon rasyal ka rive sèlman lè nou kreye espas pou rekonèt verite ak kolabore pou kreye chanjman ki gen enpòtan.

Travay sa a pa ka rive nan yon sèl jou – gade evènman vityèl la isit la, epi vizite Paj Facebook Fondasyon W.K. Kellogg pou kontinye konvèsasyon an epi pataje istwa w lè ou sèvi avèk #HowWeHeal. Klike isit la pou resous pou kontinye aprann sou gerizon rasyal, transfòmasyon ak ekite.

48

Social Media
Conversations

76

Virtual Events in
Local Communities

36,851

RSVPs to Watch

are you in?

48

Social Media
Conversations

76

Virtual Events in
Local Communities

36,851

RSVPs to Watch

are you in?

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Get Involved