The National Day of Racial Healing is part of Truth, Racial Healing & Transformation

Pale Nou Sou Evènman Vityèl ou a

Pou konstwi yon avni ki pi briyan, nou dwe reyini ansanm pou geri, eksplore ak konprann limanite nou pataje a.

 • Enfómasyon Sou Ou

 • Enfòmasyon sou Aktivite

 • MM slash DD slash YYYY
 • :
 • :
 • Enfòmasyon sou adrès la

  Konsèy zouti: Menm si evènman an ap fèt vityèl, yo bay enfòmasyon sou adrès la pou pèmèt patisipan yo jwenn evènman w lan sou kat jeyografik la ak rezilta lis evènman yo.
 • Enfòmasyon sou Òganizasyon an

Reponn tanpri

Nou espere patisipasyon vityèl ou le 18 janvye 2022 a 3 p.m. EST / midi PST.

TELL US ABOUT YOUR VIRTUAL EVENT

To realize a society free of systemic injustice, we must come together to heal, exploring and unraveling the deeply held racial biases of the past.

 • Your Information

 • Event Information

 • MM slash DD slash YYYY
 • :
 • :
 • Location Information

  All 2021 events are virtual. Location information is used to place the virtual event on a map, but the address will not be printed/displayed publicly. Feel free to use your organization’s office address, or the address of a local business.
 • Organization Information

RSVP

Join us for the live premiere of the National Day of Racial Healing on Jan. 19 at 3 p.m. EST / 12 p.m. PST.